atletske urice
Za otroke, stare od 4 do 7 let, 

Atletske urice niso usmerjene k tekmovalnemu športu, temveč imajo predvsem vzgojni in socializacijski značaj. Otroci skozi igro pridobivajo nova športna znanja in izboljšujejo svoje gibalne sposobnosti. Atletske vsebine so osnovna, a ne edina dejavnost; s prvinami gimnastike, orientacijskega teka in iger z žogo si širijo svoje gibalne izkušnje. Poleg praktičnih znanj spoznajo teoretične izraze povezane s športno terminologijo in se naučijo temeljnih zakonitosti, ki jih je potrebno upoštevati pri vadbi.

atletska šola

Športna vadba za otroke od 7 do 9 let.

 

Z vadbo želimo pri otrocih te starosti razviti in utrditi športna znanja, razvijati gibalne sposobnosti in skrbeti za skladen telesni razvoj. Naš cilj je, da vadeče navadimo delavnosti, vztrajnosti, iznajdljivosti, sodelovanja, pomoči, skratka lastnosti, ki so pomembne v športu in v življenju. Radi bi ustvarili spodbudno okolje za zdrav psiho-fizični razvoj mladostnikov (zdrav duh v zdravem telesu) in vzpodbudili interes, da se bodo kot odrasle osebe lažje in z veseljem vračali v športno udejstvovanje.

šola orientacije za otroke

Športna vadba za otroke od 10 do 12 let.

Z vadbo želimo otroke te starosti utrditi športna znanja ter razvijati gibalne in psiho-fizične sposobnosti, ki so potrebna pri udejstvovanju v naravnem okolju. Otroci pričnejo spoznavati in uporabljati različne tehnike orientiranja v naravi. V teh letih se že udeležijo prvih tekmovanji v orientacijskem in gorskem teku ter atletiki.

treningi ORIENTACIJskega teka za mladince

Športna vadba za mladince od 13 let naprej.

Izpopolnjevanje orientacijskih ter atletskih tehnik in veščin ter celovita priprava tekmovalcev za domača in mednarodna tekmovanja. 

Naš namen je pomagati mlademu tekmovalcu pri uresničevanju njegovih telesnih, intelektualnih, značajskih in socialnih potencialov. Želimo, da se mladi zavejo pomena zdravega življenja in redne telesne vadbe. Umska plat je v orientacijskem teku ravno tako pomembna kot fizična. Sposobnost hitrih odločitev v stresnih situacijah, sprejemanje in soočanje s porazi in zmagami krepijo značaj mladostnika in ga tako dodatno pripravijo za bodoče življenske izzive. 

šola orientacije za odrasle

Vsekakor je orientacija aktivna, zanimiva in izzivov polna dejavnost tudi za odrasle v vseh starostnih obdobjih. Z veseljem vabljeni vsi, ki bi si želeli aktivnega, zdravega in izzivov polnega udejstvovanja v naravi ter izpopolniti znanje in tehniko orientrianja v naravnem okolju.