top of page
MG201424.jpg

ZAKAJ NAJ ZA OTROKA IZBEREM VADBO 
V ORIENTACIJSKEM KLUBU KOMENDA?

 • Otrok se giblje v naravi in razvija socialne veščine ob druženju z vrstniki;

 • pridobi ali nadgradi telesno kondicijo in gibalne spretnosti;

 • otrok v času vadbe ni pred elektronskimi napravami;

 • krepi spretnosti, ki mu bodo koristile vse življenje (skrb zase in vrstnike, vztrajnost, doslednost, samostojnost,            samozavest);

 • istočasno z otrokom se vadbe lahko udeleži tudi starš ali skrbnik (velja za skupine Šola orientacije začetna in nadaljevalna stopnja in Mladinci);

 • pri vadbah upoštevamo priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni.

mala šola orientacije
Za otroke, stare od 4 do 7 let, 

Program je namenjen predšolskim otrokom. Izvaja se v športni dvorani v Komendi in na prostem.

Otroci skozi igro pridobivajo nova športna znanja in izboljšujejo svoje gibalne sposobnosti. S prvinami atletike, gimnastike, orientacijskega teka in iger z žogo širijo svoje gibalne izkušnje. Naučijo se osnovnih zakonitosti, ki jih je potrebno upoštevati pri vadbi. Vsak otrok na začetku leta prejme svoj dnevnik vadbe, v katerem zbira nalepke, za starše pa je dnevnik pokazatelj otrokovega napredka.

 • Članarina - plačilo februarja 2023 = 10 EUR
       (ob včlanitvi DARILO za nove člane)
 • 1. polletje (september - januar) = 100 EUR
 • 2. polletje (februar - junij) = 100 EUR
 • Celoletna vadnina = 170 EUR
MG200489 (1).jpg
šola orientacije za otroke - začetna stopnja

Program je namenjen šolarjem starim od 7 do 9 let oz. obiskujejo 1. – 3. razred. Vadba ob torkih poteka v športni dvorani v Komendi, ob četrtkih v gozdu v Komendi in okolici.

Z vadbo želimo pri otrocih te starosti razviti in utrditi športna znanja, razvijati gibalne sposobnosti in skrbeti za skladen telesni razvoj. Naš cilj je, da vadeče navadimo delavnosti, vztrajnosti, iznajdljivosti, sodelovanja, pomoči, skratka lastnosti, ki so pomembne v športu in v življenju. Poleg praktičnih znanj spoznajo teoretične izraze povezane s športno terminologijo in se naučijo temeljnih zakonitosti, ki jih je potrebno upoštevati pri vadbi.

 • Članarina - plačilo februarja 2023 = 20 EUR
       (ob včlanitvi DARILO za nove člane)
 • 1. polletje (september - januar) = 125 EUR
 • 2. polletje (februar - junij) = 125 EUR
 • Celoletna vadnina = 220 EUR
šola orientacije za otroke - nadaljevalna stopnja

Program je namenjen šolarjem starim od 10 do 12 let oz. obiskujejo 4. – 7. razred. Vadba ob torkih poteka v športni dvorani v Komendi, ob četrtkih v gozdu v Komendi in okolici.

Z vadbo želimo pri otrokih te starosti utrditi športna znanja ter razvijati gibalne in psiho-fizične sposobnosti, ki so potrebna pri udejstvovanju v naravnem okolju. Otroci pričnejo spoznavati in uporabljati različne tehnike orientiranja v naravi. V teh letih se že udeležijo prvih tekmovanj v orientacijskem teku v Sloveniji – Slovenska orientacijska liga, zimska liga.

Z vadbo bi radi ustvarili spodbudno okolje za zdrav psiho-fizični razvoj otrok (zdrav duh v zdravem telesu) in vzpodbuditi interes, da se bodo v njihovi odrasli dobi lažje in z veseljem gibali.

 • Članarina - plačilo februarja 2023 = 20 EUR
       (ob včlanitvi DARILO za nove člane)
 • 1. polletje (september - januar) = 125 EUR
 • 2. polletje (februar - junij) = 125 EUR
 • Celoletna vadnina = 220 EUR
Orange Cup 2022 MAX-63.jpg
treningi ORIENTACIJskega teka za mladince

Program je namenjen šolarjem starim od 13 let naprej in mladim starim do 19 let. Vadba ob torkih poteka v športni dvorani v Komendi, ob četrtkih v gozdu v Komendi in okolici.

Pri vadbi mladostniki izpopolnjujejo orientacijske ter atletske tehnike in veščine. Mladostniki se začnejo udeleževati tudi mednarodnih tekmovanj, s čimer se krepi njihova samostojnost in samozavest.

Naš namen je pomagati mlademu tekmovalcu pri uresničevanju njegovih telesnih, intelektualnih, značajskih in socialnih potencialov. Želimo, da se mladi zavejo pomena zdravega življenja in redne telesne vadbe. Umska plat je v orientacijskem teku ravno tako pomembna kot fizična. Sposobnost hitrih odločitev v stresnih situacijah, sprejemanje in soočanje s porazi in zmagami krepijo značaj mladostnika in ga tako dodatno pripravijo za bodoče življenjske izzive.

 

Če se mladostnik pri tej starosti prvič sreča z orientacijskim tekom, se vadba ob četrtkih zanj prilagodi glede na njegovo znanje in napredek.

 • Članarina - plačilo februarja 2023 = 20 EUR
       (ob včlanitvi DARILO za nove člane)
 • 1. polletje (september - januar) = 125 EUR
 • 2. polletje (februar - junij) = 125 EUR
 • Celoletna vadnina = 220 EUR
šola orientacije za odrasle

Program je namenjen starejšim od 20 let. Gre za rekreativno vadbo, na kateri svoj prosti čas preživljamo v naravi. V osrednjem delu treninga tečemo ali hodimo po pripravljeni orientacijski progi in se učimo različnih orientacijskih tehnik. Treningi potekajo v okolici Komende in Zaloga pri Cerkljah. Koordinate točne lokacije sporočimo vsak teden posebej po elektronski pošti. Primerno za začetnike in izkušene orientaciste.

 • Članarina - plačilo februarja 2023 = 30 EUR
       (ob včlanitvi darilo za nove člane)
 • Mesečna vadnina = 25 EUR
MG201735 (1).jpg
popusti in ugodnosti
 • Sorojenci -10%

 • Pridobljena kategorizacija športnika pri Olimpijskem komiteju Slovenije -100% (popust velja za čas veljavnosti kategorizacije)

 • Odrasli član, če vadbo obiskuje vsaj en otrok iz iste družine -100%

 • Prvi obisk vadbe je brezplačen!

 • Članarina se za vse vadeče obračuna v februarju in velja za tekoče koledarsko leto. Za vadeče, ki se k
  vadbi prvič vpišejo od septembra dalje, se članarina prvič obračuna v naslednjem koledarskem letu.

bottom of page